top of page

Szpital Dziecięcy w Filadelfii

Szpital Dziecięcy w Filadelfii (CHOP) jest integralną częścią PKS Kids. Każdego roku prowadzą dwie kliniki PKS w Filadelfii i są czołowymi badaczami zespołu Pallistera-Killiana.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o CHOP i PKS, poznać personel kliniki i nie tylko.

(Aby uzyskać dodatkowe informacje, skorzystaj z łączy po prawej stronie strony CHOP).

Klinika 2020

Czwartek 19 listopada 2020 r.

 

2021 klinik

Czwartek 20 maja 2021 r

Czwartek 18 listopada 2021 r.

Wcześniejsze

W przychodni PKS można zarejestrować się pod numerem 1-844-873-4642

bottom of page